کمیته های تخصصی

کمیته برنامه ریزی :

Image result for ‫جواد پورسعید‬‎

جوادپورسعید

کامران شریفی

Image result for ‫کتایون قدس راد‬‎

-کتایون قدس راد

کمیته تبلیغات واطلاع رسانی :

Image result for ‫حمید رضا منتظری‬‎

حمیدرضا منتظری

 

-مصطفی میرزایی

Image result for ‫مهدی پاسگر‬‎

-مهدی پاسگر

کمیته اساتید وپیشکسوتان :

رضا عابدی

تصویر پروفایل محمد رضا پیلارام

-محمدرضا پیلارام

کمیته اجرایی:

Image result for ‫سعیدمحبی‬‎

سعید محبی

 

-عشرت پاک نیت

-مهساعابدینی