همکاری رسانه ای مسابقه عکس جایزه تهران وتهران رسانه

همکاری رسانه ای دارالفنون با تهران رسانه
همکاری رسانه ای بخش عکس جایزه تهران بارسانه ها

 دوروز پس از شروع به کار دبیرخانه بخش عکس جایزه تهران در مرکز فرهنگی هنری دارالفنون  اولین تفاهم نامه رسانه ای  امضاء شد.
درروز دوشنبه شانزدهم مهر ماه 1397 باحضور دبیر برگزاری بخش عکس جایزه تهران ومدیر مسئول تهران رسانه ،تفاهم نامه همکاری در زمینه امور رسانه ای بین طرفین به امضاء رسید .
در موضوع این تفاهم نامه تهران رسانه متعهد گردیده است تا اخبار ورویدادهای خبری ورسانه ای بخش عکس جایزه تهران را به نحو صحیح وبدون هیچگونه جهت گیری منعکس نماید.


یک دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *