افتتاحیه جشنواره جایزه عکس تهران

افتتاحیه جشنواره جایزه عکس تهران

تصاویر افتتاحیه جشنواره عکس جایزه تهران

پوستر و سایت جشنواره عکس پنجمین جایزه تهران با حضور احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از هنرمندان در مرکز فرهنگی هنری دارالفنون رونمایی شد: 14 مهرماه 1397 همزمان با روز تهران و هجدهمین سالگرد تاسیس مرکز فرهنگی هنری دارالفنون آیین رونمایی از پوستر و سایت جشنوراه عکس پنجمین جایزه تهران…Read More

جایزه تهران

مسابقه عکس تهران

فراخوان مسابقه عکس جایزه تهران

پنجمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران فراخوان مسابقه عکس جایزه تهران  اهداف جایزه تهران: مستند سازی و نمایش هویت تهران در قاب تصویر ایجاد نگرشی نو نسبت به هویت انسان در پایتخت تقویت نگاه هنرمندانه نسبت به شهر و اقلیم استحکام رابطه هنرمند و شهر ثبت تاریخچه ای ماندگار از تهران و مدیریت شهری آن طی…Read More

مسابقه عکس

جایزه تهران

اهداف

اهداف بخش عکس جایزه تهران : مستند سازی و نمایش هویت تهران در قاب تصویر ایجاد نگرشی نو نسبت به هویت انسان در پایتخت تقویت نگاه هنرمندانه نسبت به شهر و اقلیم استحکام رابطه هنرمند و شهر ثبت تاریخچه ای ماندگار از تهران و مدیریت شهری آن طی ادوار مختلف دعوت به دوباره دیدن تهران…Read More

مسابقه عکس جایزه تهران

هویت در شهر تهران

درباره بخش عکس جایزه تهران

مساله هویت شهری یکی از پیچیده ترین مباحث نظری در زندگی اجتماعی و شهرسازی است. فقدان آشنایی و اهمیت به ضرورت وجود الگوهای بومی و هجوم گسترده الگوها و فرهنگ غربی باعث شده تا در طرح های توسعه شهری واقعیات بسیاری به فراموشی سپرده شود. در بنیان های معماری و هویت ایرانی – اسلامی فرم…Read More